Меню

Посилання

 
Головна → Про державну соціальну допомогу

Про державну соціальну допомогу

Державні допомоги  у 2016 році

 

Питання надання державної підтримки сім’ям з дітьми регулюються Законами України:

·          “Про державну допомогу сім’ям з дітьми ”;

·          “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

·          “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

 

5 видів допомог сім’ям з дітьми :

·              допомога   по     вагітності  та   пологам

     з  01.01.16 – 344,5 грн. на місяць

      з 01.05.16 – 362,5грн

      з 01.12.16-387,5грн.

 

·                     допомога при народженні дитини складає

- 41280,0грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0грн. протягом 36 місяців.

    Особам,  які  на  30  червня  2014 р. мали право на отримання допомоги   при   народженні   (усиновленні)   дитини   у  розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на  наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130   гривень.

     У  разі  працевлаштування  отримувача  допомоги або виходу  на роботу  виплата  допомоги  у  розмірі  130  гривень  припиняється.

 

допомога при усиновленні дитини – 41280,0грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0грн. протягом 36 місяців.

 

·                              допомога на дитину, яка знаходиться під опікою і піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, стипендії, допомоги та пенсії за попередні 12 місяців;

 

·              допомога на дитину одинокій матері, одинокому усиновителю (вдові, вдівцю), матері, батьку дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців.        

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

 

Право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до  18 років.

 

Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія інвалідам з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на дітей-інвалідів призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.

 

При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з  втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

      

   Розміри державної соціальної допомоги

 

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

- інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд –  з 01.01.16 – 2206,8 грн. з 01.05.16 – 2322,0грн., з 01.12.16- 2482,6грн.                    

- інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з                           надбавкою на догляд –  з 01.01.16 – 1611,0 грн., з 01.05.16 – 1695,0грн., з 01.12.16-1812,0грн.

 - інвалідам з дитинства ІІ групи – з 01.01.16 – 1074,0 грн., з 01.05.16 – 1130,0грн., з 01.12.16- 1208,0грн.

 - інвалідам з дитинства ІІІ групи – з 01.01.16 – 1074,0 грн., з 01.05.16 – 1130,0грн., з 01.12.16- 1208,0грн

- для дітей-інвалідів віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд - з 01.01.16 – 1918,8 грн., з 01.05.16 – 2019,0грн., з 01.12.16-2158,6грн.                

- для дітей-інвалідів віком до 6 років з надбавкою на догляд - з 01.01.16 – 1335,3 грн., з 01.05.16- 1405,0грн., з 01.12.16-1502,1грн.

- для дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд - з 01.01.16 – 2206,8 грн., з 01.05.16- 2322,,0грн., з 01.12.16- 2482,6грн.

- для дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд - з 01.01.16 – 1479,3 грн., з 01.05.16- 1556,5грн., з 01.12.16-1664,1грн.

 

      Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” зазначена допомога призначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців перед зверненням.

     Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги встановлений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних демографічних і соціальних груп населення :

   - для працездатних осіб – 21 відсоток;  

   - для дітей   -  85 відсотків;

   - для інвалідів – 100 відсотків.

      

      Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи - на 20%

     Крім того,  в 2016 році розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250,0 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на  500,0 грн.

 

Окремі види соціальних виплат:

 

 - тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри допомоги обчислюються, виходячи із прожиткових мінімумів:

 

 

з 01.01.16

для дітей віком до 6 років 1167,0 грн.

для дітей віком від 6 років до 18 років – 1455,0 грн.

для працездатних осіб – 1378,0 грн.

для осіб, які втратили працездатність1074,0 грн.

 

 

з 01.05.16

для дітей віком до 6 років 1228,0 грн.

для дітей віком від 6 років до 18 років – 1531,0 грн.

для працездатних осіб – 1450,0 грн.

для осіб, які втратили працездатність1130,0 грн.

 

з 01.12.16

для дітей віком до 6 років 1313,0 грн.

для дітей віком від 6 років до 18 років – 1637,0 грн.

для працездатних осіб – 1550,0 грн.

для осіб, які втратили працездатність1208,0 грн.

 до верху