Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → До уваги роботодавців (нова форма звіту про квоти)
2019-01-17 07:29:00

До уваги роботодавців (нова форма звіту про квоти)

Доманівська районна філія Миколаївського обласного центру зайнятості повідомляє, що  8 січня 2019 року набрав чинності наказ Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. №1763, яким затверджено:

 • нову форму Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі – Звіт про квоти);
 • зміни до Порядку її заповнення та подання.

Головна зміна – Звіт доповнено новим рядком (код рядка 5), у якому зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років.

При цьому, новий рядок 05 Звіту, а також рядок 04 «Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік – усього», заповнюють тільки підприємства з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

Підприємства з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб заповнюють такі рядки Звіту:

 • рядок 01 «Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього»;
 • рядок 02 «Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до част. першої ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді»;
 • рядок 03 «Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників».

Водночас, рядок 06 Звіту «Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти» стосується всіх роботодавців.

При цьому, як зазначено в оновленому Порядку, роботодавці – це підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб. Тобто на фізосіб-роботодавців обов’язок надання цього звіту не поширюється!

Звертаємо увагу, що звітувати за новою формою та правилами потрібно до Доманівської районної філії Миколаївського обласного центру зайнятості вже за 2018 рік, не пізніше 1 лютого 2019 року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
23 листопада 2018 року N 1763

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2018 р. за N 1438/32890

ЗМІНИ
до
Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. У розділі I:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

квота - норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

роботодавці - підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених уЗаконі.".

2. В абзаці першому пункту 2.4 розділу II слова "територіальних органів" замінити словами "центрів зайнятості".

3. У розділі III:

у пункті 3.2:

абзац перший після слова "чисельність" доповнити словом "штатних";

абзац шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"копією посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", наведеного в додатку 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року N 612, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за N 1349/14616;";

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У рядку 04 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.";

доповнити розділ після пункту 3.4 новими пунктами такого змісту:

"3.5. У рядку 05 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.

3.6. У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти".

У зв'язку з цим пункт 3.5 вважати пунктом 3.7.

4. У тексті Порядку: слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах;

слова "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідних відмінках, крім абзацу сьомого підпункту 2 пункту 3.2 розділу III.

5. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (пункт 2.5).

 

 

Додаток 3

Додаток
до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(пункт 2.5)

ІНФОРМАЦІЯ
 про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

 

Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб - регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше 01 лютого після звітного року

Респондент:

Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН __________________________________

Найменування: __________________________________

Місцезнаходження: __________________________________
                             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
__________________________________
                 район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Телефон: ____________ Факс: _______________ Електронна пошта: ____________________________

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік - усього*

01

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

 

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік - усього**

04

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років**

05

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

06

 

       


 

____________
* Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

** Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

 

 

Дата заповнення ___ ____________ 20__ року

Керівник (особа, відповідальна за подання інформації)
__________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

 
________________
(підпис)

Дата прийняття ___ ____________ 20__ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію
__________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

 
______________
(підпис)

 

 


 

Роз’яснення

Хто і кому має надавати такий Звіт?

Інформацію про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, подають:

 • лише роботодавці;
 • до Держслужби зайнятості за юридичною адресою роботодавця.

При цьому в оновленому Порядку зазначається, що роботодавці – це підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб, тобто на фізичних осіб - роботодавців обов'язок надання такої інформації не поширюється.

Коли вперше звітувати за новою формою?

Термін подання Інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, - не пізніше 1 лютого. Наказ № 1763 набрав чинності з дня його офіційного опублікування - 8 січня 2019 року в «Офіційному віснику України» №3/2019,  тому звітувати за новою формою та правилами потрібно вже за 2018 рік.

Що і для кого змінюється?

Відповідно до внесених змін у визначення квоти та нову форму звіту, підприємства з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб також мають подавати до Держслужби зайнятості інформацію про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Тож, у січні 2019 року такі підприємства мають відзвітувати вперше за 2018 рік.

Звертаю Вашу увагу, що з 1 січня 2018 року почала діяти частина друга ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення». За нею для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком, відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

Нова форма звіту містить наступні рядки:

 • у рядку 01 – середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього;
 • у рядку 02 – середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році;
 • у рядку 03 – квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників;
 • у рядку 04 – середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік;
 • у рядку 05 – середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком, відповідно до ст. 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», залишилося 10 і менше років;
 • у рядку 06 – чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.

          Також змінами визначено розмір квоти та уточнено, хто належить до роботодавців у розумінні цього Порядку.

          Роботодавці – підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.

          Квота – норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першої ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

 • 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
 • не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб, для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком, відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», залишилося 10 і менше років.

Згідно з примітками до рядків нового звіту, рядки 01 – 03 заповнюються підприємствами з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб, а рядок 04 та 05 – підприємствами з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб. Рядок 06 звіту мають заповнювати всі підприємства незалежно від чисельності  штатних працівників.

      Відповідальність за порушення:

За неподання (несвоєчасне подання) цього звіту штрафні санкції не встановлені. Також не встановлена відповідальність за помилки у ньому. Питання перевірки роботодавців на предмет подання Інформації та правильності її заповнення не належать до компетенції державної служби зайнятості.

          У той же час, до повноважень територіальних органів Держпраці належать здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість з питань дотримання прав і гарантій щодо працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та здійснення відповідних перевірок роботодавців.

Нагадую, що, згідно зі ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення», у разі невиконання роботодавцем протягом звітного року встановленої квоти для працевлаштування з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Застосовується такий штраф лише за наслідками перевірок від Держпраці в разі виявлення такого порушення.