Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → Доманівська районна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Доманівському районі
2016-02-10 09:15:00

Доманівська районна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Доманівському районі

Основні умови конкурсу та перевезення пасажирів:

Мета конкурсу визначити перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Доманівському районі.  Умови, розроблені відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями.

   Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Доманівському районі та перевізників-претендентів.

   Організатором проведення конкурсу є Доманівська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

    Об’єктом конкурсу є перелік маршрутів (рейсів), які затверджені Організатором :

№ обєкта конкурсу

№ рейсу

    Назва маршруту

Кількість оборотних  рейсів , од.

Періодичність здійснення перевезень

1

281

  Доманівка -Новоселівка

2

субота

звичайний

2

283

 Доманівка - Олександрівка

2

четвер

звичайний

3

284

 Доманівка - Маринівка

1

четвер

звичайний

4

286

 Доманівка  - Козубівка

1

вівторок, субота

5

287

 Доманівка - Сила

2

субота

звичайний

6

289

 Доманівка -Мар'ївка

1

понеділок, четвер

7

329

Доманівка - Жовтневе

2

понеділок –п’ятниця

 Перевізники, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, мають відповідати таким  критеріям:

 1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, мати клас автобусів на приміських маршрутах - А,В,І,ІІ,ІІІ;

 2) мати в наявності резерв автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу та який повинен відповідати нормативу, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 525;

 3) організовувати підвищення кваліфікації керівника і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за N794/15485;

4) забезпечувати утримання у належному технічному і санітарному стані рухомого складу та зберігання транспортних засобів згідно з вимогами законодавства, здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів перед виїздом на маршрут, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

5) забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв; організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;     

 6) забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства України, забезпечити трудові відносини з водієм відповідно до вимог Кодексу законів України про працю;

7) забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; забезпечувати безпеку дорожнього руху;

8)  забезпечувати водія   автотранспортного засобу необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання, покладених на нього обов'язків, передбачених законодавством України;

9) надавати соціально значущі послуги автомобільного транспорту (перевезення пільгових категорій громадян; перевезення пасажирів у звичайному режимі руху за тарифами, встановленими згідно з чинним законодавством);

10) використовувати для перевезення пасажирів автобусів, двигуни яких відповідають діючим державним стандартам з екологічної безпеки;

11) визначати місцями зупинки автобусів  автостанції, а в разі їх відсутності – місця розташування автопавільйонів з відповідною інформацією про рух автобусів;

12) забезпечувати регулярність руху не менше 98 відсотків від затвердженого розкладу руху;

13) надавати, по можливості, допоміжні послуги, пов’язані з перевезенням.

14) забезпечувати роботу на об’єкті конкурсу, який включає приміський автобусний маршрут загального користування транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

15) використовувати на приміських автобусних маршрутах загального користування автобуси, які є власністю, співвласністю перевізника або взяті в лізинг.

      Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів від трьох до п'яти років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік.

     До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, згідно з постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

    Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року  № 1081, і такі документи:

              нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів;

             довідку про наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

            довідку про наявність (у кількості не менше від нормативу ), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

            довідку про наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами або письмова інформація про їх відсутність;

            копію свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності;

            довідку про строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

            копію сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

            довідку про наявність та характеристика виробничої бази;

            довідку про умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

            довідку про умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

            довідку про умови виконання  регламентних  робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

            інформацію про досвід роботи перевізника - претендента;

            інформацію про наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

            інформацію про якість роботи автомобільного перевізника на цьому маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу);

            інформацію про інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

            анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року  № 1081;

            копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

Конверт (пакет) з позначкою № 1 – містить документи для участі в конкурсі;

Конверт (пакет) з позначкою № 2 – містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.

Перевізники-претенденти можуть використовувати бланки заяви та анкети, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями.

Плата за участь у конкурсі не вноситься. Натомість, перевізникам учасникам конкуру необхідно подати до конверту з позначкою № 1, який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої вимоги у відповідному оголошенні про проведення конкурсу.

Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника) повинні мати з собою довіреність, надану перевізником-претендентом.

Документи на конкурс приймаються відділом економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації з дня оголошення до 16.00 год. 26 лютого 2016 року, за адресою: 56401, смт. Доманівка, вул.Леніна, 46, каб. 110, 113, щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 год. до 17-00 год., обідня перерва з 12-00 год. до 13-00 год.

Бланк заяви на участь у конкурсі можна отримати за вищезазначеною адресою райдержадміністрації.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 17 березня 2016 року о  10 год. 00 хв.  за адресою: смт. Доманівка, вул.Леніна, 46, каб.101


Телефони для довідок з питань проведення конкурсів:   (05152) 9-16-86, 9-14-48 .