Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → Форми запиту на публічну інформацію

Форми запиту на публічну інформацію

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                 розпорядженням голови

                                                                                                                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                  від 23.06.11 № 322

 

                                                           

 Розпорядник                                   Доманівська
 інформації                      районна державна адміністрація
 

 Запитувач    ______________________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,  найменування організації,

              __________________________________________________________
                  прізвище, ім'я, по батькові представника організації  - для юридичних

              __________________________________________________________
                  осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу   юридичної особи,

              __________________________________________________________
                         поштова адреса або електронна адреса, контактний  телефон)

                                                      ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

     Прошу відповідно до Закону України «Про доступ  до  публічної інформації» надати

__________________________________________________________________
            (загальний опис інформації або вид, назва,  реквізити чи зміст документа)
 

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):

 

на поштову адресу    _______________________________________________
                                      (поштовий індекс, область, район, населений  пункт, вулиця,

                                    ________________________________________________
                                                       будинок, корпус, квартира)
 

на електронну адресу _____________________________________________
 

телефаксом           ________________________________________________
 

за телефоном         _______________________________________________
 

________                                ____________
     (дата)                                        (підпис)

 

 

Примітки.   1.Система обліку, що містить інформацію про  документи,
які перебувають у володінні райдержадміністрації, розміщена на офіційному веб- сайті райдержадміністрації   domanivkarda.gov.ua

2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

          на поштову адресу – 54001, Україна, Миколаївська область, Доманівський район, смт Доманівка, вул. Центральна, 46;

          на електронну адресу – dmn_rda@ukr.net;

          телефаксом-(05152)91651;
          за телефоном – (05152)  9 15 15, 9 29 00;

          3. Запит  може бути поданий особисто до юридичного відділу апарату райдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід -  з 12.00 до 12.45.

         4. У   запиті   необхідно   зазначити  спосіб  отримання  інформації.

          5. Відповідь на запит на інформацію надається у  спосіб,  обраний  запитувачем,  протягом п'яти робочих днів з дня  надходження запиту.

          6. У  разі, коли   запит   на   інформацію   стосується  інформації,  необхідної  для  захисту  життя  чи свободи особи,  інформації щодо стану  навколишнього  природного  середовища,   якості   харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та           інших  надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або  можуть  статися  і  загрожують   безпеці   громадян,   відповідь  надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

          7. У  разі коли запит стосується надання великого обсягу  інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості   даних,   строк  розгляду  запиту  може  бути продовжено до 20 робочих днів  з  обґрунтуванням  такого  продовження.    Про    продовження   строку   запитувачу повідомляється  в  письмовій  формі  не  пізніше   п'яти           робочих днів з дня надходження запиту.

          8. Інформація на запит надається безоплатно.

          9. У  разі  коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10  сторінок,  про  це  протягом  п'яти робочих  днів  з  дня  надходження запиту повідомляється запитувачу  із  зазначенням  обсягу  фактичних   витрат,  пов'язаних  із  копіюванням  або  друком документів,  та           реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації  здійснюється  протягом  трьох  робочих  днів  після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

        10. У задоволенні запиту може бути  відмовлено  у  таких випадках:

         1) райдержадміністрація  не володіє і не зобов'язана   відповідно    до    її    компетенції,    передбаченої    законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено    запит;

          2) інформація,  що запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом;

          3)запитувач  не  оплатив фактичні витрати,  пов'язані з   копіюванням або   друком   документів,   відповідно   до пункту 9 цих приміток;

          4)не  дотримано вимог до складення та подання запиту на    інформацію,  передбачених  частиною  п'ятою  статті   19  Закону  України «Про доступ до публічної інформації»,  а саме не зазначено:

          прізвище, ім'я,  по батькові (найменування)  запитувача,  поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також   номер засобу зв'язку (якщо такий є);

          загальний опис інформації або вид,  назву,  реквізити чи зміст  документа,   щодо  якого  зроблено  запит  (якщо запитувачу це відомо);

          підпис і дату (за умови подання письмового запиту).