Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Доманівської районної ради
2019-01-23 14:40:00

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Доманівської районної ради

На підставі частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», розпорядження голови райдержадміністрації від 17.01.2019 № 9 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Доманівської районної ради, юридична адреса якого та фактичне місцезнаходження: вулиця Пирогова, 6, селище Доманівка, Миколаївська область, 56401.

Основні напрями діяльності закладу:

- надання медичної, консультативно-діагностичної допомоги населенню в амбулаторних умовах та умовах денного стаціонару;

- надання організаційно-медичної, екстреної і планово-консультативної медичної допомоги закладам охорони здоров’я району у межах характеру діяльності Закладу;

- діяльність пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідності з наявною ліцензією;

- організація і надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам в межах, визначених чинним законодавством України;

- здійснення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворюванням, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;

- організація роботи по охороні материнства та дитинства;

- здійснення спеціальних заходів по захисту здоров’я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій.

Статут закладу розміщено на сайті райдержадміністрації.

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Доманівської райдержадміністрації з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів - 20.01.2019. Кінцевий строк їх прийняття -20.02.2019 включно.

Документи приймаються за адресою: 56401, Миколаївська область, селище Доманівка, вулиця Центральна, 46, відділ економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації, 1 поверх, кабінет №109.

Довідки за телефоном: (05152) 9-16-86. Адреса електронної пошти: domanevka@mk.gov.ua.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1. копію паспорта громадянина України;

2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3. резюме у довільній формі;

4. автобіографію;

5. копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6. згоду на обробку персональних даних;

7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8. довідку МВС про відсутність судимості;

9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

 До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

- вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки».

- стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Директор повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» та згідно з фінансовим планом підприємства.

Встановлення розміру премій та надбавок керівникові закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Контракт укладається строком на 5 років.

 

Конкурс буде проведено 21.02.2019 за адресою: Миколаївська область, селище Доманівка, вулиця Центральна, 46, Доманівська районна державна адміністрація, І поверх, кабінет 101, початок о 10.00.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                            О.ХАРЧЕНКО