Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → В Доманівському районні проходить весняний призов 2016
2016-05-19 11:21:00

В Доманівському районні проходить весняний призов 2016

«Про організацію та проведення весняного 2016 року призову громадян України

1990-1996 років народження на строкову військову службу»

У відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 29 березня 2016 року № 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році», Постанови кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (із змінами) з 5 травня по 30 червня 2016 року, наказу № 24 від 31.03.2016 «Про організацію та проведення призову громадян України 1990-1996 років народження в травні-червні 2016 року на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань».

Районною призовною комісією проводяться заходи з призову громадян на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань України.

На строкову військову службу призиваються громадяни України чоловічої статті, придатні за станом здоров’я до військової служби в мирний час, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно Постанови кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 587 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу» допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Оскільки мінімальна заробітна плата в Україні з 01 травня 2016 року – 1 450 гривень, то розмір зазначеної допомоги становитиме 2900 грн. Також згідно зі ст. 119 Трудового кодексу України, під час дії особливого періоду за військовослужбовцями, призваними на строкову військову службу, зберігається їхня середньомісячна заробітна плата, а також робоче місце на весь термін проходження служби.

Якщо призовник не має вищої освіти, його військова служба триватиме 1,5 (півтора) року. Якщо ж призовник має вищу освіту то строк його військової служби становитиме 1 (один) рік.                              

У відповідності  до ст..15 Закону  України   « Про  військовий  обов’язок  і  військову службу »

призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України, не пізніше 15 травня 2016 року.

Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

  • переведення на роботу в іншу місцевість;
  • переїзд на нове місце проживання;
  • прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
  • направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного  військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

  • перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Громадяни, які призвані на строкову службу, в зону антитерористичної операції (АТО) не направляються, вони будуть виконувати свої функціональні обов’язки в місцях дислокації військових частин.

Нез'явлення військовозобов'язаного або призовника до військового комісаріату без поважних причин не для відправлення у військову частину у зв'язку з призовом на строкову військову службу, а за іншим викликом тягне адміністративну відповідальність за ст. 210 КАП. За цією ж статтею військовозобов'язаний або призовник несуть відповідальність за ухилення від подання до військового комісаріату відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, навіть якщо це вчинено ними з метою ухилення в майбутньому від призову на військову службу.

У відповідності до статті 335 КК України, ухилення від призову на строкову службу карається позбавленням волі на строк  до 3 років.

 

Громадяни призовного віку не порушуйте Закон України, виконайте свій обов’язок перед державою та пройдіть військову службу у Збройних силах України!

Служба в армії – це не тільки загартування тіла й духу, а й значні перспективи після звільнення у запас.

 

Військовий комісар

Доманівського районного військового комісаріату  підполковник                                           Ю.А.КУЧЕР