Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → Адміністративна послуга № 07/01
2020-03-02 04:17:38

Адміністративна послуга № 07/01

07/01 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

Документи, які подаються:

1.        Заява

2.        Два примірника декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

3.        Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятого ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Примітка: Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.

У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки - декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

Підстава для подання декларації: початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Декларація не подається:

-   у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

-   орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

- у разі використання об'єктів, що в установленому законом порядку приймаються в експлуатацію після завершеннябудівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Платність надання адміністративної послуги :

Безоплатно

Строк, протягом якого проводиться реєстрація:

Протягом 5 днів з дня надходження декларації.

Примітка: Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

Нормативно-правові акти :

1.  Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 № 5403-VI, стаття 57

2. Постанова КМУ №440 від 05.06.2013р. «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

3.Розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги :

1. Не відповідність поданої декларації встановленій формі.

2. Не відповідність встановленим до декларації вимогам.

3. Не заповнення (неправильне заповнення) граф декларації.

 

Файли для завантаження :

Інформаційна картка

Бланк декларації

Заява

Опис