Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → Увага! Повторний конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
2018-08-06 08:57:00

Увага! Повторний конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 03.08.2018                                    смт Доманівка                                             № 177

 

 

Про оголошення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Відповідно до статей 2, 14, 15, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094, рішення районної ради від 28 квітня 2016 року №7 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Доманівського району», розпорядження голови райдержадміністрації від 17 квітня 2018 року № 96 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», розпорядження голови райдержадміністрації від 07 травня 2018 року № 113 «Про утворення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» зобов’язую:

 

1.Оголосити повторний конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

2.Конкурсній комісії на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Фалько) оприлюднити на сайті райдержадміністрації оголошення про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно додатку.

3.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 18.06.2018 №145 «Про оголошення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації  Фалько Н.І.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                    Є.ОСАДЧУК

 

 

Додаток

до розпорядження голови Доманівської районної державної адміністрації

від 03.08.2018  № 177

 

Оголошення

про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

На підставі частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови райдержадміністрації від 17.04.2018 № 96 оголошується повторний конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», юридична адреса якого та фактичне місцезнаходження: вулиця Пирогова, 6, селище Доманівка, Миколаївська область, 56401.

Основні напрями діяльності закладу:

- надання медичної, консультативно-діагностичної допомоги населенню в амбулаторних умовах та умовах денного стаціонару;

- надання організаційно-медичної, екстреної і планово-консультативної медичної допомоги закладам охорони здоров’я району у межах характеру діяльності Закладу;

- діяльність пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідності з наявною ліцензією;

- організація і надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам в межах, визначених чинним законодавством України.

- здійснення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворювання, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;

- організація роботи по охороні материнства та дитинства;

- здійснення спеціальних заходів по захисту здоров’я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій.

Статут закладу розміщено на сайті райдержадміністрації.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2018 рік склали: 4413769 грн., у тому числі: загальний фонд - 4413769 грн., спеціальний фонд - 0 грн.

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у повторному конкурсі здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення повторного конкурсу на офіційному сайті Доманівської райдержадміністрації з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів - 07.08.2018. Кінцевий строк їх прийняття - 05.09.2018 включно.

Документи приймаються за адресою: 56401, Миколаївська область, селище Доманівка, вулиця Центральна, 46, відділ економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації, 1 поверх, кабінет №109.

Довідки за телефоном: (05152) 9-16-86. Адреса електронної пошти: dmn_rda@ukr.net.

Для участі у повторному конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1. копію паспорта громадянина України;
  2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографію;
  5. копії  документів  про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6. згоду на обробку персональних даних;
  7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
  8. довідку МВС про відсутність судимості;
  9.  медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у повторному конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

 

До участі у повторному конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

1) Повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломну спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або стаж роботи за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» не менше трьох років.

2) Сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності (не нижче І категорії).

3) Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

4) Стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 5 років.

Головний лікар повинен знати: Конституцію України; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  інші  нормативно-правові  акти,  що  регулюють  розвиток галузі охорони здоров’я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку.

 

Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» у межах кошторису витрат і видатків закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом, затвердженим відділом економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації.

Встановлення розміру премій та надбавок керівникові закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Контракт укладається строком на 5 років.

 

Конкурс буде проведено 07.09.2018 за адресою: Миколаївська область, селище Доманівка, вулиця Центральна, 46, Доманівська районна державна адміністрація, І поверх, кабінет 101, початок о 10.00.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                О.ХАРЧЕНКО