Меню

Пошук

Посилання

 
Головна → НАУКОВА ГОРДІСТЬ ДОМАНІВЩИНИ
2016-05-24 11:45:00

НАУКОВА ГОРДІСТЬ ДОМАНІВЩИНИ

Людина вирізняється з-поміж інших живих істот, що населяють земну кулю, здатністю мислити і творити. Але всі зусилля окремо взятої людини були б марними, якби вона не ділилася своїми знаннями, набутими в процесі освоєння довкілля, зі своїми одноплемінниками і майбутніми поколіннями. Сенс науки полягає в тому, щоб служити людям, творити добро, щоб скарбниця людських знань завжди поповнювалася, а ланцюжок обміну знаннями і досвідом між поколіннями не переривався ніколи.

Усе, що оточує нас — речі, техніка, предмети повсякденного вжитку, — є результатом наукових винаходів, сумлінної праці й натхнення багатьох людей. Немає жодної сторони людського життя, яка б не базувалася на раніше набутих, а тепер старанно збережених знаннях.

День науки - свято людей творчої праці, діяльність яких є символом духовної свободи та розвитку особистості. У сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає головним рушієм розвитку суспільства. Тільки спираючись на розвинену науку, можна побудувати динамічну конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сталий розвиток та соціальну єдність суспільства.

Науковці - це особистості, які ще з дитинства були допитливими, цілеспрямованими, працьовитими та натхненними мислителями. Саме батьки, вихователі та вчителі допомагають розвиватися їх здібностям і талантам. А ще кажуть, що цьому сприяє  земля, оточуюче середовище, де народилися і виховуються майбутні науковці.  Щедро та рясно Доманівка виплекала науковців, які нині складають інтелектуальний потенціал нашої країни.

 Ми пишаємося нашими земляками – вченими, які своєю інтелектуальною працею, досвідом, творчим натхненням та ерудицією примножують когорту українських науковців:

Грицяк (Луценко) Наталія Вітіславівна – український науковець у галузі державного управління, гендерної та інформаційної політики, завідувач кафедри інформаційної політики та технологій Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Має більше 100 наукових публікацій, 60 статей у наукових фахових виданнях. Готує кандидатів та докторів наук з державного управління,

Ніколаєнко (Радько) Наталія Олександрівна – вчене звання: професор, вчений ступінь: доктор політичних наук (2012), завідувач кафедри політології Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського, нагороджена  знаком «Відмінник освіти». В 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціально-політичних дисциплін. Тематика наукових досліджень: сучасний виборчий процес, проблеми протидії деструктивним політичним технологія в цілому та адміністративного ресурсу, зокрема.

Ратушняк Ігор Олександрович – кандидат технічних наук (1994)), експерт Академії наук суднобудування України (2000); інженер-механік з турбінобудування; доцент кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок Національного університету кораблебудування; декан підготовчого факультету НУК. Автор 70 наукових робіт, з них – 8 винаходів, підручник, 8 методичних рекомендацій та навчальних посібників; наукові праці та статті видано в журналах «Технічні вісті», «Известия вузов. Энергетика», «Судоходство», у міжнародних виданнях Польщі та Італії.

Зелінська Наталія Сергіївна – кандидат  наук з державного управління (2010), доцент кафедри управління освітніми закладами та державної служби Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Коло наукових інтересів: механізми державного управління, реформи адміністративно- територіального устрою України, соціальна та екологічна безпека діяльності навчального закладу. Автор 30 наукових публікацій.

Перепелюк Микола Миколайович – науковий ступінь: кандидат медичних наук, має 6 патентів в галузі медицини. Лікар-кардіолог вищої категорії, вчене звання: доцент кафедри Одеського національного медичного універcитету. Викладає французькою мовою курс терапії для іноземних студентів, успішно займається лікарською практикою.

Єрмакова Ірина Павлівна - науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, вчене звання – доцент, спеціальність: теорія і методика професійної освіти. Коло наукових інтересів: проблеми підготовки вчителя (викладача) дисциплін освітньої галузі «Суспільствознавство» до майбутньої професійної діяльності; організація науково-дослідницької роботи студентів-істориків.

Перепелюк Марина Миколаївна – кандидат біологічних наук (2009), працює у науково - дослідному інституті імені Джефферсона (Філадельфія, США), коло наукових інтересів: мікробіологія, генетика. Автор наукових публікацій у галузі мікробіології

Падухевич Олена Володимирівна – наукова ступінь: кандидат економічних наук  (2011). Бізнес-тренер компанії «Вітмарк-Україна» з виробництва продуктів харчування. Має наукові публікації. Працює з авторськими програми: технологія ефективних продаж; ефективна презентація; навчання персоналу «Вчися вчити»; робота з запереченнями і опорами; Управління командою; Тайм-серфінг; Управління конфліктами в організації; командоутворення («Мотузковий курс»); успішні переговори.

Мельник Руслана Петрівна – працює в Херсонському державному університеті на кафедрі ботаніки, науковий ступінь  - кандидат біологічних наук, вчене звання – доцент. Автор більше 90 наукових статей. Наукові інтереси: урбанофлора, адвентивная флора півдня України, екологія рослин.

Коротка (Тюхтій) Наталія Олександрівна – науковий ступінь: кандидат юридичних наук (2015), помічник судді Голосіївського районного суду в м. Києві, автор більше 15 науковий публікацій в галузі права. Коло наукових інтересів: особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров’я. Нині Наталія Олександрівна - наймолодший кандидат наук серед когорти земляків-науковців Доманівки.

Філімонова Олена Борисівна - науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю Гроші, фінанси і кредит (2015), Старший викладач кафедри фінансів і кредиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: банківське кредитування, кредитний ризик, кредитування сільськогосподарських підприємств, фінансування проектів, фінансове забезпечення місцевого розвитку. 36 наукових праць, в тому числі 2 розділи у колективних монографіях, 14 статей у вітчизняних і міжнародних наукових журналах (в Україні, Росії, Австрії та Німеччині).

Бажаємо нашим науковцям-землякам міцного здоров'я, родинного затишку та добробуту, сил і наснаги, професійної інтуїції і росту, нових відкриттів на славу Науки та України!